Fără sponsorii noştri
nu am putea ajuta persoanele nevoiaşe!

quality_ SOMARO este sponsorizat de o varietate de companii -supermarketuri, en gross-işti, producători. Suntem recunoscători pentru fiecare sponsorizare deoarece fără ele SOMARO nu ar putea exista! Pe lângă faptul că sprijinul sponsorilor noştri ameliorează condiţiile grele de viaţă ale beneficiarilor noştri şi sponsorii beneficiază de anumite avantaje: